45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.
43. Oktobarski salon
42. Oktobarski salon
41. Oktobarski salon
hosted by BeotelNet