45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

Aleksandra Estela Bjelica Mladenović

Rođena 1967 u Beogradu, Srbija i Crna Gora.
Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu.
Diplomirala na Filozofskom fakultetu (Grupa za istoriju umetnosti) 1993. godine.
Govori engleski jezik. Služi se francuskim i italijanskim jezikom.
Od 1986. objavljuje tekstove o savremenim vizuelnim umetnostima u stručnim časopisima i dnevnim novinama.
Član AICA-e, Društva istoričara umetnosti Srbije, Nacionalnog centra za fotografiju SCG.

Radno iskustvo:

  • 2003. Kustos u Kulturnom centru Beograda
  • 1997. Kustos i PR u Galeriji savremene umetnosti, Pančevo
  • 1994-96. Asistent na Grupi za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet