45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

Natalija Cerović

Rođena 1952. godine u Bačkom Dobrom Polju.
Diplomirala na Filozofskom fakultetu (Grupe za istoriju umetnosti i arheologiju).
Kao kustos Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić”, ujedno i Udruženja likovnih umetnika Srbije više od dve decenije neposredno je u kontaktu sa umetnicima i prati njihovu likovnu praksu.
Objavljuje likovne kritike i predgovore za grupne i samostalne izložbe.
Član Društva istoričara umetnosti Srbije i AICA (International Association of Art Critics) od 1990. godine.
Trenutno član uprave nacionalne sekcije AICA-e.
Pored organizacije izložbi uređuje monografije, kataloge i publikacije vezane za program Umetničkog paviljona “Cvijeta Zuzorić”.

Od 1997. godine stekla zvanje višeg kustosa.Znacajnije autorske izložbe:

1989. Beograd, Galerija ULUS, "Ka integralnoj slici"
1989. Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", "Socijalistički realizam u Srbiji"
1990. Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", "Slikarstvo Fonda mladih
1993. Beograd, Salon Muzeja savremene umetnost, "Oprostoreni crtež"
1996. Beograd, Galerija Kulturnog centra, Prateća izložba 37.Oktobarskog salona
"Slika i predmet"
1997. Beograd, Galerija ULUS, "U prostoru između slike i skulpture"
1998. Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić","Izbor '98 - Grafika Fonda mladih
2001. Beograd, Galerija KNU, Profesori - likovni umetnici, povodom 130 godina Učiteljskog fakulteta

Selektor znacajnijih izložbi:

1998. Beograd, Galerija Andrićev venac, "Perspektive"
1999. Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", 40. Oktobarski salon
2000. Beograd, Galerija KCB, "Kritičari su izabrali"
2000. Herceg Novi, Umetnička galerija Josip Bepo Benković, Zimski salon
(selektor za Srbiju)
2000. Požega, Izložba jugoslovenskog crteža
2000. Čačak, Umetnička galerija "Nadežda Petrović", 21. Memorijal "Nadežda Petrović"
2001. Beograd, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Jesenja izložba "Zamak"
2003. Šabac, Galerija Doma kulture Vera Blagojević, "Portret"

Rad u žirijima za značajnije nagrade:

1998. i 1999. Društvo istoričara umetnosti, Žiri za najbolju autorsku izložbu
2000. i 2001. Žiri za "Politikinu nagradu" iz oblasti likovnih umetnosti
Član saveta Oktobarskog salona za 2003. i 2004. godinu
Član žirija za nagradu "Lazar Trifunović" za 2003. i 2004. godinu