45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.
43. Oktobarski salon
42. Oktobarski salon
41. Oktobarski salon
Kulturni centar Beograda
Beograd, Knez Mihailova 6 / I Srbija i Crna Gora
Tel. +381 (0)11 2621 469
Fax:+381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.yu
Kustos
Svetlana Petrović
Tel. +381 (0)11 3281 613; 2622 926
e-mail:sp@kcb.org.yu
Kustos
Savet oktobarskog salona