45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - SIMBOLIČNE I LIČNE GEOGRAFIJE SAVREMENE UMETNOSTI, BEOGRAD

 

U okviru 45. oktobarskog salona po prvi put je organizovana međunarodna konferencija na temu KONTINENTALNI DORUČAK-SIMBOLIČNE I LIČNE GEOGRAFIJE SAVREMENE UMETNOSTI. Konferencija je održana 11. i 12. septembra 2004. u Muzeju 25.maj - Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu.
Konferencija je bila podeljena na četiri sesije, posle kojih su bile organizovane otvorene diskusije na kojima su otvorena pitanja simboličnih i ličnih geografija savremene umetnosti.

Teorijski okvir ovogodišnjeg Oktobarskog salona je pomogao da odgovore na pitanja o savremenoj domaćoj/internacionalnoj umetničkoj produkciji/sceni shvatimo ne samo kroz umetnička dela, vec i kroz nova naučna razmišljanja.

Nova viđenja i definicije domaće i internacionalne umetničke/kulturne scene, njihovih novih sadržaja i strategija, pitanja identiteta i interkulturalnog dijaloga i zajedničkog delovanja na jedinstvenoj sceni savremene umetnosti, koje su predstavili govornici na Konferenciji, su objavljeni u dvojezičnom zborniku Simbolične i lične geografije savremene umetnosti.

Organizator se zahvaljuje svim učesnicima i institucijama koje su podržale projekat i omogućili da se u okviru 45. Oktobarskog salona, Kontinentalni doručak-Beograd, održi međunarodna Konferencija.