45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

Dragana Palavestra

Rođena 1956. godine u Šidu. Četvrti razred gimnazije završila 1974. godine u Pitsburgu, Pensilvanija u okviru razmene studenata i omladine (AFS). Filozofski fakultet, odsek za istoriju umetnosti završila 1980. godine, a 1981. upisala poslediplomske studije na istom fakultetu

U Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije zaposlila se 1984. godine kao kustos, prvo u Galeriji Singidunum, a potom u samom Udruženju. Više godina bila upravnik Galerije Singidunum. Osnovna delatnost u okviru ULUPUDS-a: organizovanje Majske izložbe i medunarodne izložbe ilustracija Zlatno pero Beograda, kao i drugih izložbi Udruženja domaćih i međunarodnih, učestvovanja stranih autora na našoj umetničkoj sceni, kao i naših na inostranim izložbama.

Napisala veliki broj predgovora za samostalne i grupne izložbe umetnika, dva puta bila selektor za oblast primenjene umetnosti na Oktobarskom salonu, a 2002. godine umetnički direktor, takođe, na Oktobarskom salonu. Priredila više autorskih koncepcija izložbi (Moja severnoamericka iskustva, izložba ilustracija i karikatura Dušana Petričića, prateća izložba 38. oktobarskog salona, 1997).

Učestvovala na međunarodnim simpozijumima (Bijenale ilustracije Bratislava, 2001.), učestvovala u radu VI međunarodne umetničke kolonije Zlakusa 2001 Užice. Trenutno je član Umetničkog saveta Međunarodnog bijenala minijature Gornji Milanovac i Saveta Oktobarskog salona. U aprilu mesecu 2003. godine zaposlila se u Sekretarijatu za kulturu Skupštine grada Beograda kao samostalni stručni saradnik za likovnu i primenjenu umetnost.