45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

Savet 44. oktobarskog salona je tokom rada na koncipiranju ovogodišnjeg Salona, zaključio da postoji potreba da se koncept i struktura Oktobarskog salona kao jedine likovne manifestacije od značaja za grad Beograd izmene u cilju podizanja njenog kvaliteta i širenja značaja.

Obrazloženje

Oktobarski salon je jedina gradska kulturna manifestacija koja je u svojoj osnovi ostala lokalnog karaktera odnosno predstavlja isključivo domacu umetničku scenu. Manji iskoraci koji su se dešavali na prethodnIm Salonima (npr. izložba Lucezara Bojadžijeva 2001. godine) predstavljali su diskontinuirane pokušaje bez većeg odjeka.

Savet smatra da bi bilo od izuzetnog značaja za dalji tok ove manifestacije da se ona definiše kao međunarodna. S jedne strane, Beograd bi se upisao u internacionalni kalendar umetničkih dešavanja, a sa druge strane bi se postiglo i oživljavanje domaće scene mogućnošću zajedničkog izlaganja i neposrednog upoređivanja domaće i strane produkcije. Takođe bi se na taj način otvorile i mogućnosti daljih saradnji odnosno otvaranja vrata našim umetnicima za izlaganje u inostranstvu.