45. Oktobarski salon - Kontinentalni doručak, Beograd
Prvi put međunarodna izložba
Beograd, 10. septembar - 31. oktobar 2004.

Zoran Todović

Rođen 15. decembra 1958. godine u Gornjem Milanovcu.
Završio Fakultet primenjenih umetnosti 1983.godine u Beogradu.
Magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti 1985. u Beogradu.
Redovni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Osnivač i prvi predsednik Međunarodnog bijenala grafike u Beogradu 1994.godine
Predsednik Umetnickog saveta Medjunarodnog bijenala minijature u
Gornjem Milanovcu 2003.

Učesnik mnogih međunarodnih izložbi: Ljubljana, Prag, Paris, Stokholm, Krakov,
Kjoto, Tokio, Varna, Katovice, Gjor, Bopal, Falun,Buenos Ajres, Beograd...

Samostalno izlagao u Beogradu, Pragu, Parizu, Varni, Solunu...
Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu (izbor):
Medalja za grafiku na 8. međunarodnom trijenalu grafike, Frechen, Nemacka, 1989.
Grand Prix na 5. međunarodnom bijenalu grafike, Varna, Bugarska, 1989.
Spetial Merit Mention, 1. međunaroni bijenale, Bhopal,Indija, 1989.
Veliki pečat Grafickog kolektiva, Beograd, 1990.
Politikina nagrada, Beograd, 1992.

Radovi mu se nalaze u muzejima i galerijama u Beogradu, Sofiji, Zagrebu, Osaki,
Kataniji, Parizu, Frechenu...