Bojana Burić
back 

Biografija

|

Biography

 Co-author of the book “Theory of Form” (three editions: 1990, 1999 and 2003).

In her work, deals first and foremost with the work of the youngest generation of artists, the problems of museology (a cycle of lectures held at Kolarac People’s University on “The Interpretation and Contextualisation of the Work of Art in the 1990’s” in 2002) and the issues of new curatorial practice.

Savetnik za izlagačku delatnost Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Rođena u Beogradu.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu (grupa za istoriju umetnosti). Član Međunarodnog udruženja kritičara AICA. Stručne tekstove tokom osamdesetih i devedesetih objavljivala u časopisima: «Moment», «Projeka(r)t», «Profemina» i drugi.

Pored brojnih monografskih, realizovala i značajne autorske izložbe: «U novom raspoloženju», «Ka ekspresiji materije» i «Ars Topiaria».

Koautor knjige «Teorija forme», (tri izdanja: 1990, 1999. i 2003) .

Po prirodi svoga posla bavi se, pre svega, stvaralaštvom najmlađih umetnika, problemima muzeologije (ciklus predavanja održanih na Kolarčevom univerzitetu 2002. godine na temu «Tumačenje i kontekstualizacija umetničkog dela tokom devedesetih»), kao i pitanjima nove kustoske prakse.