Olga Černiševa | Olga Chernysheva
4 13 

Srpski

|

English

 

  Olga Chernysheva Image 1 Olga Chernysheva Image 2  
  Sedam vežbi, 2004.
Seven exercises, 2004
Marš, 2005.
March, 2005
 


Born in 1962 in Moscow, Russia
lives and works in Moscow

www.kewenig.com

Image 1:
Seven exercises, 2004 (video still)

Image 2:
March, 2005 (video still)

Walking around with a video camera, you inevitably become an onlooker or witness to processes that other people are involved in. Some are planting trees, others are building a new shopping center, and others have become walking sandwiches. You can see all kinds of things going on in the streets!

The flaneur with the video camera stops in surprise and tries to understand, to investigate thoroughly what is going on, trying to allow the aesthetic form of reality to emerge like The Man with the Camera*, simply to fix something extraneous “just in case.”

Not every recording can become a document of its time. It is hard to count on any observation’s capacity for symbolization.

Allegories and attributes do not grow wild, but are products of the laboratory. Instead, all one needs is intimation, a hint, a moment of life, and not all of it “as it is”, in order to later use this small, embryonic piece to create an artistic form.

Olga Chernysheva

* The name of a film by Dziga Vertov, 1929

Rođena 1962. godine u Moskvi, Rusija.
Živi i radi u Moskvi.

www.kewenig.com

Slika 1:
Sedam vežbi, 2004. (kadar iz videorada)

Slika 2:
Marš, 2005. (kadar iz videorada)

Šetajući unaokolo sa videokamerom, neizbežno postajete gledalac, ili svedok procesa u koje su uključeni drugi ljudi. Neki sade drveće, drugi grade novi šoping centar, a neki su postali hodajući sendviči. Svašta ćete videti na ulicama!

Šetač sa videokamerom iznenađeno zastaje i pokušava da shvati, da detaljno istraži šta se dešava, pokušavajući da omogući estetskoj formi stvarnosti da se pojavi kao Čovek sa kamerom*, naprosto da bi snimio nešto napolju “za svaki slučaj”.

Ne može svaki snimak da postane dokument svoga vremena. Teško je računati na to da neko opažanje može biti simbol nečega.

Alegorije i atributi ne rastu nekontrolisano, već se proizvode u laboratoriji. Umesto toga, sve što je čoveku potrebno jeste nagoveštaj, trenutak života, i to ne sve “onakvo kakvo jeste”, kako bi se kasnije taj sićušni embrion upotrebio za stvaranje neke umetničke forme.

Olga Černiševa

*Naziv filma Dzige Vertova iz 1929. godine