Edi Hila
12 

Srpski

|

English

 

Edi Hila Image 1   Edi Hila Image 2
Bez naslova, 2006. | Untitled, 2006


Born in 1944 in Shkodër, Albania
lives and works in Tirana

www.galleriafrancescakaufmann.com

Image 1:
Untitled, 2006
C-print, mounted on aluminium, 36 x 77 cm

Image 2:
Untitled, 2006
C-print, mounted on aluminium, 37 x 57 cm

This is the view of a landscape of mountains, high voltage posts, objects of plaster and painted decorations.
We feel as if in our ears is still vibrating the sound of an epic poem forgotten long ago, created in temples decorated with lions and birds. The truth is that these objects in the past were decorating courtyards and gardens to stir up the fantasy and make them look more graceful.
Now they are removed far from there, nowadays laying down at the foot of a high voltage post as if standing under a castle, or trying to wake us up from the delirium we lived in, to search for the real reasons somewhere between the real and the surreal, with the running wild of the horse in the midst of the fairytale and despair, to pass maybe thereafter, to the reality of the eternal protest.
But these objects of decoration are there just to be sold, because even now there are gardens to be decorated. All over again, some with strong lions, others with white and delicate swans or with ragging horses, while some others would like their gardens to look like the temples of the old days.

Publicity

Come and buy these products of fantasy, that make you live in your courtyards as you wish!

Rođen 1944. u Skadru, Albanija.
Živi i radi u Tirani.

www.galleriafrancescakaufmann.com

Slika 1:
Bez naslova, 2006.
C-print, na aluminijumu, 36x77 cm

Slika 2:
Bez naslova, 2006.
C-print, na aluminijumu, 37x57 cm

Ovo je prizor planinskih pejzaža, stubova mreže visokog napona, predmeta od gipsa i naslikanih dekoracija.
Osećamo se kao da u našim ušima još uvek odzvanja zvuk neke davno zaboravljene epske pesme, stvorene u hramovima ukrašenim lavovima i pticama. Istina je da su ti predmeti u prošlosti ukrašavali dvorišta i vrtove, čineći ih dražesnijim. 
Sada se nalaze daleko odatle, sada leže ispod stuba mreže visokog napona, kao da se nalaze ispod nekog zamka, ili kao da pokušavaju da nas probude iz delirijuma u kome smo živeli, da bismo potražili prave razloge negde između stvarnog i nestvarnog, da bismo možda otišli dalje od toga, u stvarnost večitog protesta.
Ali ovi ukrasni predmeti su tu samo da bi bili prodati, jer, čak i sada, ima vrtova koje valja ukrasiti. Treba ih iznova ukrasiti, neke moćnim lavovima, druge belim, nežnim labudovima, ili raspomamljenim konjima, dok bi neki želeli da njihovi vrtovi izgledaju poput hramova iz davnih vremena. 

Reklama:

Dođite i kupite ove proizvode mašte, koji čine da živite u svojim dvorištima kako vi želite!