Milan Nešić
12 

Srpski

|

English

 

Milan Nešić Image 1
  Milan Nešić Image 2


Born in 1976, in Sremska Mitrovica.
Lives and works in Novi Sad.

Entered the Faculty of Fine Arts in Priština in 1997. Graduated from the Department of Painting at the Academy of Arts of Novi Sad University in 2003, in the class of Professor Jovan Rakidžić. Has exhibited at several solo exhibitions (the City Gallery, Užice, 2005; the HAOS Gallery, Belgrade, 2003; the ŠOK gallery of the ART CLINIC,  Novi Sad; the Students’ Cultural Centre,  Belgrade, 2002) and a number of group exhibitions (the Museum of Contemporary Fine Arts, Novi Sad/Sketch for a future exhibition at a future museum, 2005; the Museum of Contemporary Art, Sarajevo, 2004; the Museum of Contemporary Fine Arts, Novi Sad 2003; the Zvono gallery, Belgrade.

Naturally, I know only my own world.

I explain it to myself through the relations of various materials, objects and forms, and at the same time, I explain myself to others, as a witness of the everyday, as yet another person to whom life is happening.

Rođen 1976. u Sremskoj Mitrovici, živi i radi u Novom Sadu.

Upisao FLU u Prištini 1997.godine. Akademiju umetnosti završio 2003. godine na Univerzitetu u Novom Sadu,  odsek slikarstvo u klasi profesora Jovana Rakidžića. Izlagao na nekoliko samostalnih izložbi (Gradska galerija Užice, 2005; galerija HAOS  Beograd, 2003; ŠOK galerija ART KLINIKE  Novi Sad; SKC  Beograd, 2002) i brojnim grupnim izložbama (MSLU/Novi Sad/Skica za buduću izložbu u budućem muzeju, 2005; MSU Sarajevo, 2004; MSLU Novi Sad 2003; galerija Zvono Beograd).

Normalno, poznajem samo svoj svet.

Objašnjavam ga sebi pomoću odnosa različitih materijala, predmeta i oblika, i, ujedno, objašnjavam i sebe drugima, kao svedoka svakodnevnice, kao još nekoga kome se dešava život.