Savo Popović
back 

Biografija

|

Biography

 Graduated from the Department of Art History of the Faculty of Philosophy in Belgrade under Professor Lazar Trifunović.

He has published thousands of texts dealing with art: fine arts reviews, analytical and research texts, reviews of books on art, interviews with the most important domestic and foreign artists, art historians and theoreticians (René Block, Harald Szeemann, Edward Lucy Smith, Gerald Matt ...).

He has published texts in many daily papers and weekly magazines: “Omladinske novine”, “Polet”, “I ti reče”, “Borba”, “Republika”, “Nin”, “Evropljanin”, “Status”.

He is the author of about ten exhibitions, from Matija Vuković's exhibition of small plastic held at the Youth Hall Gallery in Belgrade in 1979, to the exhibition “Pheasant”, held at the Chaos Gallery in 2003.

He has been a member of many juries: the “Borba” Award for Architecture (from 1992 to 2002); the Association of Art Historians of Serbia award for the best exhibition (in 1997/98); the International Graphics Biennial “Dry Needle” in Užice (2005).

He has participated in many TV and radio programmes and discussions about art and the preservation of urban memory in Belgrade.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Grupa za istoriju umetnosti) kod prof. Lazara Trifunovića.

Objavio je više hiljada tekstova iz oblasti umetnosti: likovnih kritika, analitičkih i istraživačkih tekstova, prikaza knjiga iz umetnosti, intervjue sa najznačajnijim domaćim i inostranim umetnicima, istoričarima i teoretičarima umetnosti (Rene Blok, Herald Zeman, Edvard Lusi Smit, Gerald Mat, ...).

Objavljivao je tekstove u mnogim dnevnim i nedeljnim novinama: «Omladinske novine», «Polet», «I ti reče», «Borba», «Republika», «Nin», «Evropljanin», «Status».

Autor je desetak izložbi, počev od izložbe male plastike Matije Vukovića 1979. u Galeriji Doma omladine Beograda do izložbe «Fazan» priređene 2003. u galerijij Haos.

Bio je član mnogih žirija: za dodelu «Borbine» nagrade za arhitekturu od 1992. do 2002; Društva istoričara umetnosti Srbije za izbor za najbolju izložbu za godinu 1997/98; Međunarodnog bijenala grafike «Suva igla» u Užicu 2005. Učestvovao je u mnogim TV i radijskim emisijama u razgovorima o umetnosti i očuvanju urbane memorije u Beogradu.