Muzej grada Beograda | The Belgrade City Museum
7 back 

 

Muzej grada Beograda
Knez Mihailova 46

The Belgrade City Museum
Knez Mihailova 46

Radno vreme
otvoren svakog dana
12:00 – 20:00
ponedeljkom zatvoreno

Umetnici

Ana Adamović
Viktor Alimpijev
Husein Alptekin
Braco Dimitrijević
Sana Kanisto
Kimsuđa
Vojislav Klačar
Jaroslav Kozlovski
Nataša Kokić
Aleksandra Kroitoru
Ana Martinović
Mihael Milunović
Milen Milčev
Zoran Naskovski
Aurora Reinhard
Nina & Miodrag Stanković
Sem Tejlor-Vud

Muzej grada Beograda

mape | maps

Opening hours
Tuesday – Sunday
12:00 – 20:00
Monday closed

Artists

Ana Adamović
Victor Alimpiev
Hüseyin  Alptekin
Alexandra Croitoru
Braco Dimitrijević
Sanna Kannisto
Kimsooja
Vojislav Klačar
Nataša Kokić
Jaroslav Kozlowski
Ana Martinović
Milen Miltchev
Mihael Milunović
Zoran Naskovski
Aurora Reinhard
Nina & Miodrag Stanković
Sam Taylor-Wood