Gerhard Rim | Gerhard Rühm
10 

Srpski

|

English

 

Gerhard Rühm Image 1   Gerhard Rühm Image 2
Stanja, 1996.
Zustände, 1996
  Dostignuća televizije u boji, 2005.
Die Errungenschaften des Farbfernsehens, 2005


Born 1930 in Vienna, Austria
lives and works in Cologne, Germany and Vienna

Image 1:

Zustände, 1996
Photo: Nils Klinger

Image 2:
Die Errungenschaften des Farbfernsehens, 2005
Photo: Nils Klinger

“... illusory to ask whether it is about poetry, or more about music, music or graphics, (mobile) plastic art or (theatrical) action, the productions can no longer be restricted to separate disciplines, the producers are no longer committed to one category of material or expression. Rather more, the interest is focused on the problem of expression and more generally of mediation, and of the expansion of material and of consciousness.”

Gerhard Rühm, 1976

English: creativ Übersetzungen, Cologne

Biography

Gerhard Rühm was born in 1930 in Vienna, Austria. He lives and works in Vienna, Austria, and Cologne, Germany. He studied piano and composition at the Vienna Academy of Music. In the mid-1950s he was one of the co-founders of the Wiener Gruppe, which was the subject of a major retrospective at the 1997 Venice Biennial. He taught at the University of Fine Arts in Hamburg, Germany, from 1972 to 1995. He took part in documenta 6 and documenta 8 in Kassel, Germany. In 2006 the Kunsthalle Fridericianum in Kassel, Germany, presented his solo exhibition weit weg und ganz nah.

Rođen 1930. godine u Beču, Austrija
Živi i radi u Kelnu, Nemačka, i Beču, Austrija.

Slika 1:
Stanja, 1996.
fotografija: Nils Klinger

Slika 2:
Dostignuća televizije u boji (Errungenschaften des Farbfernsehens), 2005.
fotografija: Nils Klinger

“… iluzorno je pitati da li se još uvek radi o književnosti, ili već o muzici, o muzici, ili grafici, o (pokretnoj) plastici, ili o (pozorišnoj) akciji, produkcije se više ne mogu svrstavati u zasebne discipline, niti su producenti usredsređeni na jednu određenu vrstu materijala, ili izraza. Štaviše, u središtu interesovanja se nalazi sam problem izraza i prenošenja, proširivanja materijala i svesti.”

Gerhard Rim, 1976.

Biografija

Gerhard Rim rođen je 1930. u Beču, Austrija. Živi i radi u Beču, Austrija, i Kelnu, Nemačka. Studirao je klavir i komponovanje na Muzičkoj akademiji u Beču. Sredinom pedesetih godina prošlog veka bio je jedan od osnivača Wiener Gruppe, kojoj je posvećena velika retrospektiva na Bijenalu u Veneciji 1997. Predavao je na Univerzitetu likovnih umetnosti u Hamburgu, Nemačka, od 1972. do 1995. Učestvovao je na izložbama documenta 6 i documenta 8 u Kaselu, Nemačka. Godine 2006. u Kunsthalle Fridericianum u Kaselu, Nemačka, priređena je njegova samostalna izložba weit weg und ganz nah.