Jari Silomeki | Jari Silomäki
12 

Srpski

|

English

 

  Jari Silomäki Image 1 Jari Silomäki Image 2 Jari Silomäki Image 3 Jari Silomäki Image 4  
Iz serije Moj meteorološki dnevnik, od 2001. | From the series My Weather Diary, since 2001


Born in 1975 in Parkano, Finland.
Lives and works in Helsinki.

www.jarisilomaki.com

From the series My Weather Diary, since 2001

Since 2001, I have taken a landscape photograph every day. I connect these photographs to important personal or world political events. At present, these ‘Weather Diaries’ comprise hundreds of photographs and are a continuous process; all exhibitions on this theme have been different. The starting point of this work was that world events, personal events and the weather will repeat themselves and merge into one large continuum. On the other hand, connecting landscape to the news concretizes how we are in contact with world events through the media. Everything is brought up close, which also means that events that are truly nearby are no longer close.

Jari Silomäki

Rođen 1975. u Parkanu, Finska.
Živi i radi u Helsinkiju.

www.jarisilomaki.com

Iz serije Moj meteorološki dnevnik, od 2001.

Od 2001. godine svakog dana snimam fotografije pejzaža. Te fotografije spajam sa značajnim ličnim ili svetskim političkim događajima. Trenutno ovi ‘Meteorološki dnevnici’ sadrže stotine fotografija i proces se nastavlja; sve izložbe na tu temu su različite. Polazna ideja ovog rada bila je da će se svetska zbivanja, događaji na ličnom planu i vremenski uslovi ponavljati i stopiti u jedan dugi kontinuum. S druge strane, vezivanjem pejzaža i vesti konkretizuje se naš kontakt sa svetskim zbivanjima kroz medije. Sve se približilo, što takođe znači da događaji koji se stvarno odigravaju tu pored nas više nisu blizu.