Sana Kanisto | Sanna Kannisto
7 

Srpski

|

English

 

  Sanna Kannisto Image 1 Sanna Kannisto Image 2 Sanna Kannisto Image 3  
Mužjaci zlatne pčele, 2004 (kadrovi iz videorada)
Bee Studies: Orchid Bee Males, 2004 (Video stills)


Born in 1974 in Hämeenlinna, Finland.
Lives and works in Helsinki.

www.sannakannisto.com

Bee Studies: Orchid Bee Males, 2004 (Video stills)

When I choose a subject to photograph or for video I always feel that it’s like taking the subject out from its original setting – out of nature. It becomes a scene which I direct. The qualities of the medium make the subject chosen special and intense. I use a variety of approaches in my artistic work. I have made long-term work in different scientific field stations in a rainforest. I’m interested in scientific representations, recording and documentation, the concept of truth in photography and the still life tradition of painting. I’m asking how we actually want to view nature. It seems that we always have methods, theories and concepts to approach nature and to make interpretations. As an artist I can wander in a forest, to observe, to be curious and receptive. But still, somehow I feel that in the same way as in science, in art, too, we try to bring the world under control and organize it. The impossibility of this task is also linked with a certain absurdity and humour that I have noticed in my work.

I made the video Bee Studies: Orchid Bee Males, 2004, because I got fascinated by the qualities of the brightly coloured tropical bees. They bring to my mind science fiction stories, video games or the style of literature known as magical realism. The bees perform rapid manoeuvres in their aerial competitions and they are aggressive, fast and strong flyers. They chase one another, even wrestle and try to bite each other’s legs. The artificial fragrance I used in the video Bee Studies is very attractive to the bees. They are drawn to this invisible substance similar to fragrances found in orchids, which male bees normally visit. Male bees collect and store fragrances in specialized pockets in their hind legs. Apparently, female bees prefer to mate with males that have rich and sexy scents.

Sanna Kannisto

Rođena 1974. u Hamenlini, Finska.
Živi i radi u Helsinkiju.

www.sannakannisto.com

Studije pčela: Mužjaci zlatne pčele, 2004 (kadrovi iz videorada)

Kada biram temu za fotografiju, ili video, uvek to doživljavam kao izvlačenje predmeta fotografije/videa iz prvobitnog okruženja – iz prirode. On postaje scena koju ja usmeravam. Osobine medija čine odabranu temu posebnom i intenziviraju je. U svom umetničkom radu koristim različite pristupe. Radim na jednom dugoročnom projektu u istraživačkim stanicama u prašumi. Zanimaju me naučni opisi, snimanje i dokumentovanje, koncept istine u fotografiji i tradicija slikanja mrtve prirode. Zanima me kako mi to, u stvari, želimo da vidimo prirodu. Izgleda da uvek imamo neke metode, teorije i koncepcije za prilaženje prirodi i tumačenje prirode. Kao umetnik, mogu da lutam šumom, da posmatram, budem radoznala i otvorena za utiske. Ali ipak, nekako, osećam da, na isti način kao i u nauci, i u umetnosti pokušavamo da stavimo svet pod svoju kontrolu i organizujemo ga. Nemogućnost da se to uradi ima veze i sa izvesnom apsurdnošću i humorom koje primećujem u svom radu.

Napravila sam videorad Studije pčela: Mužjaci zlatne pčele, 2004, jer sam bila fascinirana osobinama tropskih pčela jarkih boja. One su mi prizvale u sećanje naučno-fantastične priče, videoigrice, ili književni stil koji nazivamo magijskim realizmom. Pčele izvode brze manevre prilikom svojih borbi u vazduhu; agresivne su, brze i odlično lete. Love jedna drugu, čak se hvataju u koštac i pokušavaju jedna drugoj da odgrizu noge. Veštački miomiris koji sam koristila za video Studije pčela je jako privlačan za pčele. Ta nevidljiva supstanca slična mirisima orhideja, koje mužjaci pčele obično posećuju, snažno ih privlači. Mužjaci skupljaju i skladište miomirise u svojim stražnjim nogama. Čini se da ženke pčela više vole da se pare s mužjacima koji imaju jake i seksi mirise.

Sana Kanisto