Anu Tuominen
8 

Srpski

|

English

 

Tuominen Image 1
  Tuominen Image 2


Born in 1961 in Lemi, Finland.
Lives and works in Helsinki.

www.anhava.com

The starting point of Anu Tuominen's assemblages is in visual ideas and visual thinking, with objects, words and images all making parts of a single, rich mosaic of ideas. Everyday objects, old kitchen utensils, broken china or simple buttons purchased in flea markets are in her hands magically transformed into something else, yet without losing their essential identity.

Adding small things to them, colourful balls of yarn and skilful crocheting, or simply by sorting and combining them, objects grow organically into visual embodiments of the artist's ideas. A subtle augmentation results in an indescribable metamorphosis. The works evoke the colour of blueberry milk, the sounds of handicrafts, the smell of chalk in the classroom, what things taste like, what they feel like to the touch.

Working in the manner of conceptual artists, Anu Tuominen uses words, images and objects to bring out connections and seemingly impossible semiotic events beyond rational thinking, yet possible in the world of art and poetry. In her book Kuvan sijamuotoja (Inflecting Images), objects become tangible by virtue of verbal instructions – there is no need to make them, because mere words can render them visible. Pictures, too, have a kind of Magrittean life of their own in Tuominen's work: the flame of a candle in a postcard really burns, the image of a hawk detaches itself from the page of the encyclopaedia to perch on the hump made by the paper, and so on. The boundaries between the real and the imagined, perception and thought, the uttered and the manufactured, begin to crumble.

Anu Tuominen's works open up an exhilarating new dimension of insight, play and wonder, a world incompatible with rational logic, entirely eluding explanation. The meandering continuum of the works builds up into a kind of metaphor of creativity and art, with firm connections to the long tradition of the fine arts.

Marja Sakari

Translated from Finnish by Tomi Snellman

Rođena 1961. u Lemiju, Finska.
Živi i radi u Helsinkiju.

www.anhava.com

Polazna osnova za asamblaže Anu Tuominen jesu vizuelne ideje i vizuelno mišljenje, pri čemu predmeti, reči i slike svi zajedno čine delove jedinstvenog, bogatog mozaika ideja. Svakodnevni predmeti, stvari koje se koriste u kuhinji, polomljeno porcelansko posuđe, ili samo dugmad kupljena na buvljoj pijaci, u njenim se rukama magično pretvaraju u nešto drugo ne gubeći, ipak, svoj osnovni identitet.

Dodavanjem malih stvari, raznobojnih klupčića konca, i veštim heklanjem, ili prostim sortiranjem i kombinovanjem, predmeti organski urastaju u vizuelna otelovljenja ideja ove umetnice. Neopisiv preobražaj je rezultat ovog suptilnog umnožavanja. Radovi nas evociraju na boju mleka od borovnica, zvuke starih zanata, miris krede u učionici, na to kakav je ukus stvari, kakav je osećaj kada se one dodiruju.

Radeći na način konceptualnog umetnika, Anu Tuominen koristi reči, slike i predmete da bi iznela na videlo veze i naizgled nemoguće događaje pune značenja, s one strane racionalnog razmišljanja, a ipak moguće u svetu umetnosti i poezije. U njenoj knjizi Izmenjeni likovi (Kuvan sijamuotoja), predmeti postaju opipljivi pomoću verbalnih uputstava – ne treba ih praviti jer ih same reči mogu učiniti vidljivima. I slike, takođe, imaju neku vrstu sopstvenog magritovskog života u radu Anu Tuominen: plamen sveće na razglednici zaista gori, slika jastreba izlazi iz stranice enciklopedije i sleće na papirnatu humku, i tako dalje. Počinju da iščezavaju granice između stvarnog i zamišljenog, percepcije i misli, izgovorenog i izraženog.

Radovi Anu Tuominen nude jednu vedru, novu dimenziju uvida, igre i čuda, svet koji nije kompatibilan sa racionalnom logikom, koji izbegava svako objašnjenje. Kontinuum tih radova pun meandara izrasta u neku vrstu metafore kreativnosti i umetnosti, u čvrstim vezama sa dugom tradicijom likovne umetnosti.

Marja Sakari