Thursday

19 July 2018

There are no translations available.

Simulacija, ekperiment i rekonstruisanje događanja kao sredstva oblikovanja stvarnosti

U srži ovog predloga koncepcije Oktobarskog salona nalazi se pitanje o tome kako stvoriti odgovornost, kako možemo reagovati na jedan odgovoran način, odnosno, kako možemo doprineti reagovanju kao kulturni producenti i potrošači?

Želja je da predstojeći Oktobarski salon posluži kao katalizator rasprave o poslušnosti i pokoravanju vlastima, konformizmu, društvenoj odgovornosti, neposlušnosti i nekonformizmu. Simulacija, eksperiment i rekonstruisanje događanja, tim redosledom, mogu se smatrati metodima oblikovanja stvarnosti u sadašnjosti. Umetnici mogu usmeravati način na koji posmatramo stvarnost, koja se čini tako nepromenljivom i toliko frustrijajućom najveći deo vremena, pomoću sitnih gestova, komentara ili neposrednim simulacijama dobro poznatih činjenica, događaja, istorijskih spoznaja, itd. Danas su umetnici prisvojili ove metode kao vitalna umetnička sredstva, naročito u domenu performansa, filma, videa i fotografije.

Tokom proteklih nekoliko godina, u mogućnosti smo da pratimo porast umetničkih inicijativa i projekata koji se umesto na globalno orijentišu na lokalne specifičnosti. Umetnici često reaguju na svoju neposrednu društvenu i političku okolinu na jedan odgovoran način, postavljajući pitanja u mikrokosmosima u kojima žive i rade.

Lako bismo ih mogli okarakterisati kao revolucionare malog formata, budući da oni preispituju njihovo neposredno i društveno i političko okruženje. Ovi mikrogestovi sadržani u njihovim umetničkim delima prenose efekte globalnog posredstvom kontura lokalnog.

Mi reč odgovornost doživljavamo kao sposobnost odgovornog reagovanja.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by