petak

20 jul 2018

52. oktobarski salon > kustosi > Galit Eilat

Galit Eilat je publicista, teoretičar, kustos i jedan od osnvača Izraelskog centra za digitalnu umetnost u Holonu (The Israeli Centre for Digital Art). Jedan je od glavnih urednika internet magazina za umetnost i kulturu Maarav a trenutno radi na mestu kustosa istraživača u Vanabe Muzeju (Van Abbemuseum) u Ajndhovenu. Njeni projekti se najčešće bave geopolitičkom situacijom na Bliskom Istoku, temama aktivizma i političke imaginacije u umetnosti.

Izbor izložbi u kojima je bila kustos ili jedan od kustosa: Yael Bartana, And Europe will be Stunned, Pavljon Poljske na međunarodnoj izložbi u Venciji, Italija, 2011; Akram Zaatari, This Day, Mala galerija, Moderna galerija Ljubljana, Slovenija 2011; Politics of Collection, Collection of Politics, Van Abbenmuseum, Ajdhoven 2010; Sean Snyder, The Real War, Izraelski centar za digitalnu umetnost, Holon (2010); Evil to the Core, Izraelski centar za digitalnu umetnost, Holon, (2009–2010); Never Looked Better, Muzej Beth Hatefutsoth, Tel Aviv (2008–2009); Chosen, saradnja između Umetničkog instituta Wyspa, Gdańska i Izraelskog centra za digitalnu umetnost u Holonu (2008–2009); Mobile Archive, u saradnji sa Kunstverein iz Hamburga; Liminal Spaces, seminar, Izrael i Palestina (2006–2008); People, Land, State, Izraelski centar za digitalnu umetnost Holon (2006); This is Not America, galerija Art Project, Tel Aviv (2006).

Galit je autor više kritičkih eseja i tekstova u umetničkim katalozima. Tekstove je objavljivala i u magazinima poput Artpress, Frieze, Vector Magazin, Lettre International. Bila je jedan od urednika knjige pod nazivom A CookBook For Political Imagination, zajedno sa Nacionalnom umetničkom galerijom Zacheta (Sternberg Press 2011); zatim izdanja pod nazivm Liminal Spaces, u saradnji sa Izraelskim centrom za digitalnu umetnost, Holon 2009 i publikacije pod nazivom Never Looked Better, u saradnji sa muzejem Beth Hatefutsoth iz Tel Aviva 2009.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by