petak

20 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Darinka Pop Mitić

Darinka Pop-Mitić istražuje odnos između istorije i prostora sećanja krećući se od građanskog salona „dekorisanog“ slikama do mestâ masovnog ubijanja u nedavnim jugoslovenskim ratova i do oronulih zidova na kojima je davno ispisana poruka o solidarnosti s Trećim svetom. Njeni objekti i slike tako čine okidač za souvenir involontaire, nevoljno sećanje kojim posmatrač oživljava i reaktuelizuje prošlost.
Novije izložbe: Austrian Cultural Forum, Njujork, Ground Floor America, Den Frie, Kopenhagen, Danska, Fondazione Puglisi Cosentino, Katanija, Italija (2010), 50. Oktobarski salon, Okolnost, Beograd, 11. bijenale u Istanbulu (2009).

 


Dve izlozbe o umetnosti i politici, 2011.
strip roman, crno beli
tuš, četka, olovka na papiru
Ljubaznošću umetnice

Umetnica Darinka Pop-Mitić prvenstveno se bavi uticajem kulturne politike na pisanje, odnosno percipiranje prošlosti i sadašnjosti. Njeni objekti i slike tako čine okidač za souvenir involontaire, nevoljno sećanje kojim posmatrač oživljava i reaktuelizuje prošlost. Umetnica u formi knjige-stripa Dve izložbe o umetnosti i politici u jukstapoziciju postavlja više umetničkih događaja, odnosno izložbi nastalih u Srbiji devedesetih godina prošlog veka. Prilično oskudna dokumentacija o tadašnjim događanjima i fotografski materijal su osnovna oruđa za istraživanje, arhiviranje i interpretaciju, za umetnicu važnih izložbi lokalne istorije umetnosti.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by