četvrtak

19 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Katarina ZdjelarKatarina Zdjelar
(Beograd, 1979) živi i radi u Roterdamu, Holandija.
Novije samostalne izložbe: Centar za savremenu umetnost, Celje (2011), Fri-Art Fribourg - Centre d’art de Fribourg, Fribur (2010), TENT, Roterdam (2009), Srpski paviljon na 53. Venecijanskom bijenalu (sa Zoranom Todorovićem), Venecija (2009). Novije grupne izložbe: The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto (2011), Kunsthaus Dresden, Drezden (2011); Sheffield (2010), Tokyo Metropolitan Museum of Photography,Tokio (2010), WdW – Witte de With Centre for Contemporary Art, Roterdam (2009), Heine Onstad Art Centre, Hevikoden, Norveška (2009).

 


Act I, Act II, 2010
video, 24,55 min; 5 min
Ljubaznošću umetnice i Gаlеriје Circus, Berlin

Video i zvučni radovi, te projekti sa knjigama, primarni su mediji komunikacije unutar osnovnog interesovanja umetnice za zvuk, jezik i telesnu izražajnost. Zvuk koji sam po sebi gotovo da nema komunikacijsku funkciju, izuzev u govoru, noseći je element u delima Katarine Zdjelar, radovima lirskog izraza sa političkim konotacijama. Bezvremenost i besprostornost videa je važan element umetničkih radova Zdjelareve jer nam omogućava percipiranje rada bez ograničenja i dozvolјava da se priča događa u bilo kom vremenu i na bilo kom prostoru. Gledalac se zato lakše posvećuje temi razgovora i gestikulaciji učesnika, klјučnim elementima za čitanje i razumevanje njenog rada.
Radovi Act I i Act II (pri čemu drugi rad nije samostalna jedinica već integralni deo prvog ) video je zapis razgovora između islednika i ispitivanog, a njihova komunikacija moguća je samo uz prevodioca.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by