četvrtak

19 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Vahida Ramujkić


Vahida Ramujkić
(Beograd) diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 1998. do 2008. godine, dok je boravila u Barseloni, sa Lajom Sadurni osnovala je Rotor Collective (www.rotorr.org), koji je bio aktivan do 2006. Rotor je započeo niz projekata i istraživanja u javnom prostoru i razigranim, improvizovanim delovanjem razvijao sopstvene metode za pristup aktuelnosti na granici između umetnosti, aktivizma, urbanih i socijalnih studija.

Značajniji realizovani projekti: Schengen bez muke (2006), Istorije u raspravi (2008), Oluja, povratak kući i druge strašne priče za decu (2009). Godine 2008. započela je saradnju sa Avivom Kuglanskim na projektu Dokumentarni vez, koji je pretstavljen u predgrađima Barselone, Kaira, Bristola i Beograda. Saradnja dvoje umetnika nastavila se na drugim projekte kao što su Neighbourhood Superheroes (Barselona, Kairo, 2010), Micro Cultures, in collaboration with micro-organisms (2011).

Istorije u raspravi / Naše najnovije histerije, knjižica kolaža, rezultat radionice u Banjaluci oktobar 2010.
Istorije u raspravi

Rad Vahide Ramujkić neposredno se bavi problemom pisanja i nastavom istorije u osnovnim i srednjim školama na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Već letimičan pregled udžbenika pokazuje da se tekstovi i interpretacije istorijskih činjenica u svakoj od novonastalih država razlikuju od onih koje su učile prethodne generacije pre manje od dve decenije, kada je bila na snazi jedna istorija koja se nikada nije dovodila u pitanje. Rad Istorije u raspravi je instalacija koja podseća na učionicu. Posmatraču se daje na uvid veliki broj starih i aktuelnih udžbenika za osnovne i srednje škole koje umetnica godinama sistematično sakuplja. Na mnogima već po naslovnoj strani prepoznajemo iz koje su države, a posetilac je pozvan da ih otvori, čita i uporedi sadržaje te tako stekne uvid u stare i nove nacionalne istorije.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by