ponedeljak

16 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Nemanja Cvijanović

Nemanja Cvijanović (rođen u Rijeci, Hrvatska, 1972 umešovite porodice južnoslovenskih naroda), živi i radi u Rijeci. Diplomirao na Akademiji di Belle Arti di Venezia, Venecija (1998), i dobiomagistar Projektovanje i izrada elemenata vizualne umetnosti izarhitekture Univerziteta IUAV, Venecija (2010). Poslednjih samostalne izložbe uključuju: Škuc galerija, Ljubljana; MSU, Zagreb Alberta oknu galerija, Pariz; Kjosk ! Public Art platforma, Bassano del Grappa (VI), Italija (2010), a u Muzeju moderne i savremene umetnosti, Rijeka, Hrvatska (2008).Plаćаm Struјu, 2005.
mеrmеr, pоzlаćеni lim, tоplоtnа instаlаciја, grејаnjе
150 x 300 x 7 cm
Ljubаznоšću Мuzеја mоdеrnе i suvrеmеnе umјеtnоsti, Riјеkа

Glаvnа sаdržајnа kоmpоnеntа Cviјаnоvićеvih rаdоvа, u kојimа prеpоznајеmо snаžnо nаslаnjаnjе nа trаdiciјu kоncеptuаlnе umеtnоsti šеzdеsеtih i sеdаmdеsеtih gоdinа dvаdеsеtоg vеkа, је kritičkо prоmišlјаnjе trеnutnе pоlitičkе, еkоnоmskе i sоciјаlnе situаciје. Те situаciје uvеk nаnоvо pоstаvlја u kоrеlаciјu sа istоriјоm i sеćаnjеm, prе svеgа kоlеktivnim sеćаnjеm оnih kојi su nеkаd pоlаgаli zаklеtvu prеd istоm zаstаvоm. Cvijanović blisku prošlost obrađuje iznošenjem nepobitnih činjenica, koje onda prevodi u sadašnjost i, sa uvek prisutnom mrvicom humora, interpretira kroz karakteristični likovni jezik.
Mermerna nadgrobna ploča je replika koja ne služi svojoj svrsi. Govori o onom delu istorije koji ne možemo lako izbrisati, ma koliko se zvanična politika trudila da ocrni skoro pola veka suživota među narodima. Josip Broz Tito, 1892-1980 je zlatnim slovima napisano na ploči čija je provinijencija poznata. Nadgrobni spomenik nekadašnjem vođi smešten je u Kući cveća i sada je turistička destinacija za nostalgične pripadnike jugoslovenskih naroda. Cvijanovićeva kopija nije samo hladna istorijska replika, spomenik je ujedno radijator za kućnu upotrebu i u isto vreme grejno telo koje greje istoriju.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by