četvrtak

19 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Nebojša Šerić - Šoba

 

Nebojša Šerić – Šoba (rođen u Sarajevu 1968) pohađao je u Sarajevu školu primenjenih umetnosti u (1983–1987) i Akademiju likovnih umetnosti (1989–1992). Godine 1999. odlazi u Amsterdam na Rijksakademie, dvogodišnji međunarodni program koji obuhvata boravak i usavršavanje. Nebojša Šerić – Šoba izlagao je u Musée d’Art Moderne de la Ville (Pariz); Jeu de Pomme, Pariz, Kunsthalle Bern, Deutsches Hygiene Museum, Drezden, De Appel, Amsterdam, Moderna Museet, Stokholm, Creative Time, Njujork, Exit Art, Njujork, National Gallery of Victoria, Melburn, 50. Venecijansko bijenale 2003, Mass MoCA, Nort Adams i MA i P.S. 1, Njujork. Šoba danas živi u Njujorku.

 


Broadway Boogie-Woogie, 2006           
glina, gips, drvo, pena, ready-mades
15 x 63 x 76 cm
Ljubaznošću umetnika

U Šobinim umetničkim radovima spajaju se sadržaji iz različitih istorijskih, političkih i društvenih konteksta, te s njima ostvaruje neočekivane paralelne priče i veze. On je komentator političkog i društvenog konteksta posleratne Bosne i Hercegovine, povezuje bolna socijalna pitanja sa vlastitim iskustvima, pa zato često u svojim radovima govori u prvom licu jednine. Rad prikazan na izložbi je maketa koju je umetnik izradio više od deset godina posle završetka rata.
Maketa je uspomena na događaj, na ideju koja nikad nije ostvarena, ona je zapis koji priču održava u životu. Usred rata Šoba je nadređenima predložio da rovove na ratištu iskopaju u kompoziciji Mondrijanove slike Broadway Boogie Woogie.

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by