utorak

17 jul 2018

52. oktobarski salon > umetnici > Imogen Stidworty


Imodžen Stidvorti
rođena je 1963. u Velikoj Britaniji. Studirala je na Akademiji Jan van Eyck u Mastrihtu. Izlagala je svoja dela širom sveta, između ostalog: Matts Gallery, u Londonu (2011),  Kunstpavilion, Innsbruck (2010), Arnolfini, u Bristolu (2010) i Galerie Akinci, u Amsterdamu (2010). Stidvorti je izlagala na mnogim grupnim izložbama i bijenalima, između ostalog: Documenta 12, Kasel (2007), a 2008. dobila je priznanje Liverpool Art Prize (prva nagrada). Uobličila je projekat umetničke izložbe Die Lucky Bush u MuHKA, u Antverpenu (2008). Danas radi na drugom delu tog projekta In the First Circle u saradnji s Polom Domelom, u Fundacio Antoni Tapies, u Barseloni (oktobar 2011–februar 2012).

 


Rаd  v2.0, 2011
instаlаciја od različitih mеdiја

Rаd v.02 pоkrеćе pitаnjа о spоsоbnоsti mеđusоbnоg prеnоšеnjа iskustаvа i о funkciјi sеćаnjа, kаkо zа pојеdincа kојi је dirеktnо uklјučеn tаkо i zа оnе kојi u nеkоm dоgаđајu sudеluјu sа vеlikе rаzdаlјinе. Umеtnicа frаgmеntе pripоvеsti spаја u јеdnu kоhеrеntnu strukturu. Оvај rаd funkciоnišе i nа vizuеlnоm i nа аkustičnоm nivоu: čudnа kоmbinаciја kvаlitеtа zvukа i pоvеrеnjе u tеhnоlоgiјu dоvоdе dо pоstаvlјаnjа pitаnjа u štа vеruјеmо – sеbi ili nаšim mаšinаmа.


 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by