četvrtak

19 jul 2018


PROGRAM 52. OKTOBARSKOG SALONA

četvrtak, 20. oktobar
Muzej „25. maj“– Muzej istorije Jugoslavije, Botićeva 6
19:00 Otvaranje
19:30 Koncert Damira Avdića, 40 min.


petak, 21. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00  Razgovor sa umetnikom: Jan Fabr
13:00  Razgovor sa umetnicima: IRWIN
17:00  Projekcije kratkih filmova i razgovor sa umetnicima: Josi Atja i Itamar Roz
(Shirutrom
8,' 2006, Jewish Arab State 4'30'', 2008, homo 3'20'', 2006., Independence Day 6', 2006)

Kulturni centar GRAD, Braće Krsmanovića 6
19:00 – Delikatesni Oktobarski salon kuva za Vas


subota, 22. oktobar
Pijaca Zeleni venac
08:00 – 15:00 – ART KLINIKA – rasprodaja umetnosti Publici na noge / Umetnost na noge

Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Kroz izložbu vode Galit Eilat i Alenka Gregorič, kustoskinje 52. Oktobarskog salona
13:00-16:00 Rat je gotov? Kreativna radionica za reinterpretaciju istorija
Autorka i voditeljka radionice: Ana Nedeljković
14:00 Razgovor sa umetnikom: Amir Jaciv
15:00 Razgovor sa umetnikom: Vuk Ćosić i Irena Vele
DOKUMENTA 2000, radionica / web baza podataka o savremenoj srpskoj umetnosti nakon 2000
Učesnici: studenti i postdiplomci istorije umetnosti
Organizacija: Remont – nezavisna umetnička asocijacija
www.serbiancontemporaryart.info

18:00 Projekcija filma Kabinet doktora Kaligarija, r. Robert Viene 1919.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u nemačkom ekspresionizmu
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festvalom autorskom filma

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
17:00 Partnerstvo i decentralizacija - Odnosi radnika i lokalne/centralne uprave
javna diskusija / Razmicanje – Imenovati TO ratom –  Biti radnik danas
Autori i moderatori: Pokret za slobodu - Milenko Srećković i Ivan Zlatić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


nedelja, 23. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 Kroz izložbu vode Galit Eilat i Alenka Gregorič, kustoskinje 52. Oktobarskog salona
13:00 Razgovor sa umetnikom: Mladen Miljanović
14:00 Razgovor sa umetnikom: Haled Džarar
15:00 Publika je  umetnost – učestvuju umetnici, kustosi i kritičari
Razmicanje – Imenovati TO ratom
Urednik i moderator diskusija Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


utorak, 25. oktobar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Milan Kangrga, Etički problem u delu Karla Marksa, 1960.
Razmicanje – Imenovati TO ratom, Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org

sreda 26. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:30 Čiji je moj grad? Intervencija: Dubravka Sekulić, arhitekta
Javna diskusija Čiji je moj problem?
Organizacija: Blokovi
www.blokovi.org


četvrtak, 27. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 Etcetera... – radionica No Work/No Shop - an errorist laboratory


petak 28. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 Etcetera – radionica No Work/No Shop - an errorist laboratory
18:00 Na izložbi sa...

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Autonomija univerziteta političkih partija
Razmicanje – Imenovati TO ratom / Studenti protiv Bolonje – javni razgovori
Razgovor vode: studentski kolektivi Odbrani Filozofski i Odbrani Filološki
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


subota 29. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 Šta ti kaže moje lice?, radionica za srednjoškolce
Proces studio, autori: Biljana Branković, Bratislav Brankovć i Nataša Katalina
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razgovor sa umetnikom: Katarina Zdjelar
13:00-16:00 Rat je gotov? Kreativna radionica za reinterpretaciju istorija
Voditeljka radionice: Ana Nedeljković
18:00 Projekcija filma Majstor i Margarita, r. Aleksandar Petrović, 1972.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u jugoslovenskom crnom talasu
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


nedelja 30. oktobar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 Šta ti kaže moje lice?, radionica za srednjoškolce,
Proces studio, autori: Biljana Branković, Bratislav Brankovć i Nataša Katalina
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razmicanje – Imenovati TO ratom / Publika je umetnost
U diskusiji učestvuju umetnici, kustosi i kritičari
Urednik i moderator diskusija: Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


utorak 1. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Vanja Sutlić, Bit i suvremenost, 1967.
Razmicanje – Imenovati TO ratom / Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


sreda 2. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:30 Čiji je moj grad? Intervencija: Jordan Cvetanović, dramski pisac
Javna diskusija Čije su moje vrednosti?
Organizacija: Blokovi
www.blokovi.org


četvrtak, 3. novembar
Dvorana Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6
Projekcije filmova u okviru 52. Oktobarskog salona
18:00 Shutter Island, 2010, 138 min, r. Martin Skorseze
21:00 Battle Royale, 2000, 120 min, r. Kinji Fukasaku


petak 4. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
17:00 Lažne istine, radionica u okviru projekta-biblioteke Istorije u raspravi
Radionicu vode: Vahida Ramujkić i Filip Bojović (A3 Format)
18:00 Na izložbi sa...

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Kvalitet i svrha obrazovanja
Razmicanje – Imenovati TO ratom / Studenti protiv Bolonje – javni razgovori
Vođenje razgovora: studentski kolektivi Odbrani Filozofski i Odbrani Filološki
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org

Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14.
19:00 Otvaranje izložbe Za male i velike
Kustosi izložbe: Una Popović, Dušica Dražić, Anna Mitus, Joanna Stembalska


subota 5. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 – Lažne istine, radionica u okviru projekta-biblioteke Istorije u raspravi
Radionicu vode: Vahida Ramujkić i Filip Bojović (A3 Format)
13:00 Vođenje kroz izložbu
18:00 Projekcija filma Lice, r. Ingmar Bergman, 1958.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u modernom autorskom filmu
Izbor filmova: Srđan Vučinića u saradnji sa Festivalom autorskog filma

Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14
18:00 Izvođenje rada i radionica Western Impressions u okviru izložbe Za male i velike
Autori rada Western impressions i moderatori radionice: Dušan Jevtović i Nenad Jeremić
Kustosi izložbe: Una Popović, Dušica Dražić, Anna Mitus, Joanna Stembalska

Sala mesne zajednice Studentski grad, Narodnih heroja 30, Novi Beograd
Od kreativnog rada do kreativnog grada
Program Od kreativnog rada do kreativnog grada je zamišljen u formi dvodnevnog seminara. Kroz predavanja i diskusije razmatramo detektovane probleme uslova u kojima svi mi danas živimo, učimo i radimo.
14:00 - 15:30 Primož Krašovec: Kreativni rad - anakronizam ili eufemizam, predavanje sa diskusijom
16:00 - 17:30 Bojana Piškur: Zašto ne okupiramo muzeje?, debata
Organizacija: Kontekst kolektiv, www.kontekst.rs


Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
Razmicanje – Imenovati TO ratom
17:00 Šta nakon raskida ugovora? – Radničke inicijative spram Vladine Agencije za privatizaciju – javna diskusija
Razmicanje – Imenovati TO ratom - Biti radnik danas
Autori i moderatori: Pokret za slobodu - Milenko Srećković i Ivan Zlatić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


nedelja 6. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00 – Lažne istine, radionica u okviru projekta-biblioteke Istorije u raspravi
Radionicu vode: Vahida Ramujkić i Filip Bojović (A3 Format)
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razmicanje – Imenovati TO ratom  –  Publika je umetnost
učestvuju umetnici, kustosi i kritičari
Urednik i moderator diskusija: Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org

Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14.
18:00 Izvođenje rada i radionica Western Impressions u okviru izložbe Za male i velike
Autori rada Western impressions i moderatori radionice: Dušan Jevtović i Nenad Jeremić
Kustosi izložbe: Una Popović, Dušica Dražić, Anna Mitus, Joanna Stembalska

Sala MZ Studentski grad, Narodnih heroja 30, Novi Beograd
Od kreativnog rada do kreativnog grada
Program Od kreativnog rada do kreativnog grada je zamišljen u formi dvodnevnog seminara. Kroz predavanja i diskusije razmatraćemo detektovane probleme uslova u kojima svi mi danas živimo, učimo i radimo.
14:00-15:30 Lidija Radojević: Borba za javni prostor kao klasna borba, predavanje sa diskusijom
16:00-17:30 Ana Vilenica: Na ruševinama tranzicije, predavanje sa diskusijom
Organizacija: Kontekst kolektiv, www.kontekst.rs


ponedeljak 7. novembar
Salon Muzeja savremene umetnosti, Pariska 14.
18:00 Izvođenje rada i radionica Western Impressions u okviru izložbe Za male i velike
Autori rada Western impressions i moderatori radionice: Dušan Jevtović i Nenad Jeremić
Kustosi izložbe: Una Popović, Dušica Dražić, Anna Mitus, Joanna Stembalska


utorak 8. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Radomir Konstantinović, Filozofija palanke, 1969.
Razmicanje – Imenovati TO ratom –  Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.com


sreda 9. novembar
Srebrenička ulica
13:00 ART KLINIKA – postavljanje praga u Srebreničkoj ulici,
akcija u saradnji sa Ženama u crnom / prezentacija Šok alijanse


četvrtak 10. novembar
Dalje od istine, otvaranje izložbe u Gradskoj galeriji, Ljubljana
Deo programa 52. Oktobarskog salona


petak 11. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:00 Na izložbi sa...

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Formalno obrazovanje i samoobrazovanje
Razmicanje – Imenovati TO ratom /  Studenti protiv Bolonje – javni razgovori
Vođenje razgovora: studentski kolektivi Odbrani Filozofski i Odbrani Filološki
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


subota 12. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razgovor sa umetnikom
13:00-16:00 Rat je gotov? Kreativna radionica za reinterpretaciju istorija
Autorka i voditeljka radionice: Ana Nedeljković
18:00 Projekcija filma Majstor i Margarita, r. Aleksandar Petrović, 1972.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u jugoslovenskom crnom talasu
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
17:00 Alternativni modeli privatizacije – javna diskusija
Razmicanje – Imenovati TO ratom / Biti radnik danas
Autori i moderatori: Milenko Srećković i Ivan Zlatić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org

nedelja 13. novembar
Muzej „25. maj“,Botićeva 6
13:00-16:00 Rat je gotov? Kreativna radionica za reinterpretaciju istorija
Voditeljka radionice: Ana Nedeljković
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Publika je umetnost – Razmicanje – Imenovati TO ratom
učestvuju umetnici, kustosi i kritičari
Urednik i moderator diskusija: Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


utorak 15. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Oskar Davičo, Polemike i pisma, 1979.
Razmicanje – Imenovati TO ratom – Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


sreda 16. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:30 Čiji je moj grad? Intervencija: Metaklinika, kreativni studio
Javna diskusija: Čije su inicijative?
Organizacija: Blokovi
www.blokovi.org


četvrtak 17. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Ko je vlasnik rata?
Imenovati TO ratom– javne diskusije
Inicijatorka i glavna organizatorka projekta: Noa Treister
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD i udruženjem Srpski ratni veterani, Beograd-Rakovica - Mile Milošević
www.uciteljneznalica.org


petak 18. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:00 Na izložbi sa...

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Da li je znanje roba? – O besplatnom visokom obrazovanju
Razmicanje – Imenovati TO ratom – Studenti protiv Bolonje – javni razgovori
Vođenje razgovora: studentski kolektivi Odbrani Filozofski i Odbrani Filološki
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


subota 19. novembar

Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razgovor sa umetnikom
13:00-16:00 Rat je gotov? Kreativna radionica za reinterpretaciju istorija
Voditeljka radionice Ana Nedeljković
18:00 Projekcija filma Evropa, r. Lars von Trier, 1991.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u Postmodernizmu i Neo-noaru
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


nedelja 20. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Vođenje kroz izložbu
14.00 Publika je  umetnost – Razmicanje – Imenovati TO ratom
komentarišu umetnici, kustosi i kritičari
Moderator diskusija: Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


utorak 22. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Slavoj Žižek, Zgodovina in nezavedno, 1982.
Razmicanje – Imenovati TO ratom– Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


sreda 23. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:30 Čiji je moj grad Intervencija: grupa Škart
Javna diskusija Čija je moja odgovornost?
Organizacija: Blokovi
www.blokovi.org četvrtak 24. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Polifonija govora o ratu – javna diskusija
Razmicanje – Imenovati TO ratom
Inicijatorka i glavna organizatorka projekta: Noa Treister
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD i udruženjem Srpski ratni veterani, Beograd-Rakovica - Mile Milošević.
www.uciteljneznalica.org


petak 25. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
18:00 Na izložbi sa...


subota 26. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00- 18:00 Muzejske zbirke i izložbe kao resursi okruženja u nastavi
seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola – projekat MSUB
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razgovor sa umetnikom
18:00 Projekcija filma Dogtooth, r. Yorgos Lanthimos, 2009.
Hipnoza kroz filmsku istoriju – Motivi hipnoze u savremenom balkanskom filmu
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
17:00 Novo akcionarstvo i zadrugarstvo – javna diskusija
Razmicanje – Imenovati TO ratom – Biti radnik danas
Autori i moderatori: Pokret za slobodu - Milenko Srećković i Ivan Zlatić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org

nedelja 27. novembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
12:00-17:00 Omladinski i dečiji klub MSUB-a na Oktobarskom salonu
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Publika je umetnost – komentarišu umetnici, kustosi i kritičari
Razmicanje – Imenovati TO ratom
Moderator diskusija: Milica Tomić
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


utorak 29. novembar
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
19:00 Rastko Močnik, Beseda, besedo, 1984.
Razmicanje – Imenovati TO ratom– Kratak kurs istorije mišljenja u Jugoslaviji
Moderator: Branimir Stojanović
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD
www.uciteljneznalica.org


sreda 30. novembar
Muzej Kinoteke, Kosovska 11
Hipnoza kao metafora – Hipnoza i psihoanaliza
Projekcija filma Začaran, r. Alfred Hitchcock, 1945.
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


četvrtak 1. decembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
17:00 Projekcija filma Avenge but one of my two eyes i razgovor sa autorom filma Z32, Avi Mograbijem

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Razmicanje – Imenovati TO ratom – javna diskusija
Inicijatorka i glavna organizatorka projekta: Noa Treister, Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti u saradnji sa CZKD i udruženjem Srpski ratni veterani, Beograd-Rakovica - Mile Milošević
www.uciteljneznalica.com

Galerija O3one, Andrićev venac 12
20:00 Art Klinika - Hor i okestar za vandredne situacije: pištanje na Salonu

Muzej Kinoteke, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Anđeo uništenja (1962), r. Luis Bunuel
Hipnoza kao metafora – Građanske konvencije kao hipnoza
Diskusija posle projekcije
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


petak 2. decembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
17:00 Prezentacija radionice DOKUMENTA 2000
Organizacija: Remont – nezavisna umetnička asocijacija
www.serbiancontemporaryart.info
18:00 Na izložbi sa...

Muzej Kinoteke, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Moć (dokumentrani, 1973), r. Vlatko Gilić
Hipnoza kao metafora – Hipnoza i totalitarne ideologije
Diskusija posle filma
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


subota, 3. decembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Vođenje kroz izložbu
14:00 Razgovor sa umetnicima: Art klinika
Premijera filma – Velika proslava

Muzej Kinoteke, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Čovek nije tica (1965), r. Dušan Makavejev
Hipnoza kao metafora – Hipnoza, mit i magija
Diskusija posle projekcije
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


nedelja, 4. decembar
Muzej „25. maj“, Botićeva 6
13:00 Vođenje kroz izložbu

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaniniva 21
19:00 Razmicanje – Imenovati TO ratom – Zatvaranje
Organizacija: Učitelj neznalica i njegovi komiteti / CZKD
www.uciteljneznalica.com

Muzej Kinoteke
, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Srce od stakla (1976), r. Werner Herzog
Hipnoza kao metafora – Hipnoza i filozofske antiutopije
Diskusija posle projekcije
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


ponedeljak 5. decembar
Muzej Kinoteke, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Videodrom (1982), r. D. Cronenberg
Hipnoza kao metafora – Masmediji i hipnoza
Diskusija posle projekcije
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma


utorak 6. decembar
Muzej Kinoteke, Kosovska 11
20:30 Projekcija filma Epidemija (1987), r. Lars Von Trier
Hipnoza kao metafora – Hipnoza i košmar istorije
Diskusija posle projekcije
Izbor filmova: Srđan Vučinić u saradnji sa Festivalom autorskog filma

Muzej „25. maj“– Muzej istorije Jugoslavije, Botićeva 6
оtvоrеn svаkоg dаnа , оsim pоnеdеlјkоm, 12:00 – 20:00

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by