sreda

18 jul 2018

52 Oktobarski salon
Beograd
20.10 – 4.12.2011

Osnivač i pokrovitelj
Grad Beograd

Odbor Oktobarskog salona
Aleksandar Peković, predsednik
Mia David, Vladimir Perić, Miroslav Perić, Ana Perović

Kustoskinje
Galit Eilat i Alenka Gregorič

Arhitektura I Scenografija
Oren Sagiv
Asistent
Ana Filipović

Organizator
Kulturni centar Beograda

V.d. Direktor
Mia David

Realizacija
Menadžer projekta
Zorana Đaković

Producent izložbe
Jasmina Petković

Vizuelni identitet
Mirko Ilić

TV spot
Filip Mikić

Odnosi sa medijima i javnošću (tim)
Miroslav Karić, Dragana Rusalić,
Aleksandra Estela Bjelica Mladenović, Tijana Kondić

Tehnički direktor
Marco Minniti

Postavka

ArtInBox
Dragan Nikolić, Dejan Pavić, Bojan Marjanović

Foto dokumentacija
Senja Vild, Nemanja Živković

 


© Oktobarski salon Beograd
Belgrade October salon 2011

Hosted by