youtube

Ana Adamović

 

 

Ana Adamović (1974) je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, a fotografiju je studirala na Institutu za   umetnost u Bostonu. Od 1999. godine izlaže na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U svom radu se bavi temama identiteta i sećanja, kako ličnog tako i kolektivnog, kroz dugoročne fotografske i video projekte.  Osnivač je Kiosk – Platforme za savremenu u metnost. Živi i radi u Beogradu.

 

Ana ADAMOVIĆ,  Маdlеnе, 2004, vidео (kоlоr, zvuk), 3’17“, еdiciја: 1/5

Ana ADAMOVIĆ,
Маdlеnе, 2004, vidео (kоlоr, zvuk), 3’17“, еdiciја: 1/5