youtube

Ana Hušman

ANA HUŠMAN je rođena 1977. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Odjelu za multimedije i nastavnički smjer Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 2002. Snima ekperimentalne filmove, u kojima istražuje i proučava: mogućnosti animacije, primenu dokumentarnih elemenata u filmu, rad s naturščicima, eksploataciju glasa, odnosno, mogućnosti glasovne artikulacije… Za neke od recentnih radova, dobila je više domaćih i internacionalnih nagrada.

 

www.anahusman.net