youtube

Berit Talpsepp

BERIT TALPSEP (Berit Talpsepp) je estonska umetnica koja živi i radi u Finskoj. Godine 2011, dobija zvanje mastera na Glasgow School of Art. Beritina interesovanja vezana su za sećanja na nivou kulture i pojedinca u konjunkciji s vremenom, smrću i ličnim sećanjima. Bavi se skulpturom, videom i fotografijom.

 

 

 

 

fi.linkedin.com/pub/berit-talpsepp-jaanisoo/40/4a8/47a