youtube

Dubravka Sekulić

DUBRAVKA SEKULIĆ

 

Rođena u Nišu, Srbija, 1980, je arhitekta-istraživač i smatra arhitekturu kulturnom praksom koja može da motiviše i vodi promene u budućnosti. Od 2003. radi na Arhitektonskom fakultetu beogradskog univerziteta sa profesorom Ivanom Kucinom kao asistent nastave na raznim programima, uglavnom baveći se saradnjom sa drugim školama arhitekture iz celog sveta (KTH, Švedska; Parsons, Njujork, SAD; TU Beč, Austrija). Od 2007. takođe radi kao izvršni urednik novoosnovanog školskog magazina Anchor. Iste godine sarađuje sa zagrebačkom grupom Platforma 9.81 na projektu „Nove prostorne strategije za grad Zagreb”. Tokom 2004. i 2005. godine bila je deo grupe koja je vodila alternativni kulturni prostor u nekadašnoj štampariji BIGZ-a u Beogradu.