youtube

Jukka Korkeila

JUKA KORKEILA (Jukka Korkeila), rođen 1968. godine u Hamelinenu, u Finskoj.

Živi i radi u Helsinkiju i Berlinu.

 

 

 

 

 

 

www.anhava.com/?http://www.anhava.com/exhibitions/korkeila