youtube

Kolekcija Oktobarskog salona

KOLEKCIJA 1

Radovi iz Kolekcije Oktobarskog salona

19. oktobar – 19. novembar 2012.

 

Kulturni centar Beograda 19. oktobra u svom novom galerijskom prostoru Podroom predstavlja prvu izložbu novoosnovane Kolekcije Oktobarskog salona. Ideja za pokretanjem Kolekcije inicirana je prošle godine kada je umetnik Jan Fabre poklonio svoj rad Sam svoj pokret Kulturnom centru Beograda. Kako u Beogradu ne postoji muzej gde bi taj rad mogao da bude izložen KCB je odlučio da proba da formira kolekciju. Godinu dana kasnije, imamo priliku da vidimo poklonjene radove šesnaestoro umenika.

 

Kolekcija okuplja umetnike koji su učestvovali na međunarodnim izložbama Oktobarskog salona. Za ovih poslednjih osam godina na Oktobarskom salonu je izlagalo više od sto domaćih i 300 stranih umetnika, a beogradska publika je imala priliku da vidi oko hiljadu dela savremene umetnosti među kojima su i remek dela umetnika priznatih na svetskoj umetničkoj sceni (Jan Fabr, Marina Abramović, Mikelanđelo Pistoleto, Boris Mihailov, …)

 

Osnivanje Kolekcije Oktobarskog salona podstaknuto je idejom i da se savremena umetnička praksa predstavi javnosti, ne samo revijalnim predstavljanjem, već i uspostavljanjem aktivnog dijaloga između umetnika i publike. Cilј kolekcije je stvаrаnje rеprеzеntаtivnе zbirkе umеtničkih dеlа kоја dоkumеntuјu fаzе stvаrаlаštvа sаvrеmеnе vizuеlnе umеtnоsti u Srbiјi i nа intеrnаciоnаlnој scеni.