youtube

Krause / Lorenz

VOLFGANG KRAUZE (Wolfgang Krause): studije skulpture, Visoka škola likovnih umetnosti u Drezdenu, od 1991. Umetnički projekti na otvorenom prostoru, između ostalog u Berlinu, Gerlicu, Helsinkiju, Africi…

 

SILVIJA LORENC (Silvia Lorenz): studije slobodne umetnosti/skulpture, Visoka škola umetnosti Berlin — Vajsenze.

 

 

 

 

 

 

 

www.wolfgang-krause-projekte.de