youtube

Kustosi

Branislav Dimitrijević

 

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost i na Novoj Akademiji u Beogradu. Aktivan je kao pisac i kustos i stalni je saradnik beogradskog Muzeja savremene umetnosti gde vodi kurs “Umetnost i kultura u socijalističkoj Jugoslaviji“. Objavljuje eseje o savremenoj umetnosti, filmu i teoriji vizuelne kulture, i priredio je više publikacija i kataloga uključujući i O normalnosti: Umetnost u Srbiji 1989-2001. Izabrani kustoski projekti: Ubistvo1 (CKZD, Beograd 1997), Konverzacije (MSUB, 2001), Situated Self: Confused Compassionate, Conflictual (Helsinki City Museum; MSUB, 2005), U raskoraku – Izmeštanje, saosećanja i humor u savremenoj umetnosti u Britaniji (MSUB, 2007), FAQ Serbia (ACF, New York 2010), No Network (Time Machine, Atomski bunker Konjic, BiH). Bio je dva puta kustos jugoslovenskog/srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji, 2003. i 2009. godine. Magistarsku tezu iz oblasti istorije i teorije umetnosti odbranio je na Univerzitetu u Kentu u Engleskoj 1995, a doktorsku tezu o „Potrošačkoj kulturi u socijalističkoj Jugoslaviji“ na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2012.

 

Mika Hannula

Mika Hannula je profesor umetničkog istraživanja na Fakultetu za umetnost i dizajn Univerziteta u Geteborgu, Švedska. Radio je kao profesor umetnosti u javnom prostoru na Akademiji umetnosti u Helsinkiju, a bio je i direktor Akademije od 2000. do 2005. i predsedavajući Nordijske mreže umetničkih akademija (KUNO). Knjige koje je objavio uključuju: Rock the Boat: Localized Ethics, the Situated Self, and Particularism in Contemporary Art (Salon Verlag, 2003); Artistic Research: Theories, Methods and Practices (Kuvataideakatemia and Göteborg Universitet, 2005); Politics of Small Gestures: Chances and Challenges for Contemporary Art (Art-ist Publishing, 2006) i Politics, Identity and Public Space – Critical Reflections in and through the practices of contemporary art. Takođe je priredio knjigu Self-Organization: Counter-Economic Strategies (Sternberg Press, 2006). Bio je kustos više izložbi uključujući Songs of Freedom and Love (Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul) i estonskog paviljona na Bijenalu u Veneciji 2007. Hannula je rođen u Turkuu (Finska), odbranio je doktorat iz oblasti političkih nauka i živi u Berlinu.