youtube

Marko Živković

MARKO ŽIVKOVIĆ predaje antropologiju u Kanadi na Univerzitetu u Alberti. Diplomirao je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao i doktorirao antropologiju na Čikaškom univerzitetu. Pored specijalizacije za bivšu Jugoslaviju, Jugoistočnu i Istočnu Evropu, i probleme postsocijalizma, bavi se i Japanom, interdisciplinarnim izučavanjem snova, antropologijom prostora i vremena i društvenom teorijom. Njegova najnovija interesovanja vode ga u područje na kome se presecaju sociologija nauke i antropologija umetnosti. Trenutno istražuje uticaj savremene neuronauke na promene u našem shvatanju svesti, subjektivnosti i društva.