youtube

Tim OS

53 Oktobarski salon
Beograd
22.09 – 4.11.2012

 

Osnivač i pokrovitelj
Grad Beograd

 

Odbor Oktobarskog salona
Aleksandar Peković, predsednik
Mia David, Vladimir Perić, Miroslav Perić, Ana Perović

 

Kustosi
Branislav Dimitrijević i Mika Hannula

 

Asistent Kustosa
Zorana Dojić

 

Organizator
Kulturni centar Beograda

 

V.d. Direktor
Mia David

 

Koordinator
Menadžer projekta
Zorana Đaković

 

Producent izložbe
Jasmina Petković

 

Asistent producenta
Ana Stojković

 

Odnosi sa medijima i javnošću
Ana Đokić

 

Asistent PR-a
Milica Milenković

 

Vizuelni identitet
Andrej Dolinka

 

Postavka
Artinbox (Marco Minnit), Nikola Cvetković, Bojan Marijanović, Dragan Nikolić, Dejan Pavić

 

TV spot
Filip Mikić

 

Radio Džingl

Fakultet za medije i komunikacije, odsek za digitalne umetnosti i nove medije

 

Foto dokumentacija
Ana Kostić, Senja Vild