youtube

Samuil Stoyanov

SAMUIL STOJANOV (Samuil Stoyanov) je slobodni umetnik i kulturni aktivista koji živi i radi u Dobriču, u Bugarskoj. Diplomirao je na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji. Godine 2010, boravi na rezidenciji u okviru International Studio and Curatorial programa (ISCP) u Njujorku. Osvojio je RUF nagradu 2011. i BAZA nagradu 2009.

 

 

 

 

 

www.samuilstoyanov.com