youtube

Svebor Midžić

SVEBOR MIDŽIĆ (1974)

Pohađao Školu za istoriju i teoriju umetnosti Centra za savremenu umetnost. Član redakcije časopisa za savremenu umetnost i teoriju Prelom (do 2004. godine). Zamenik direktora, a zatim direktor Centra za savremenu umetnost — Beograd (do 2005. godine). Zamenik direktora Filmskog centra Srbije (do 2007. godine). Urednik govornih programa Doma omladine u Beogradu (do 2008. godine). Član redakcije projekta „Kultura i umetnost u socijalističkoj Jugoslaviji”. Bavi se istraživačkim i umetničkim radom.