youtube

Vladimir Miladinović

VLADIMIR MILADINOVIĆ

 

Rođen 1981. godine u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, a trenutno je doktorant beogradskog Univerziteta umetnosti — Centar za interdisciplinarne doktorske studije. Deluje u okviru umetničko- teorijske grupe „Četiri lica Omarske” i jedan je od osnivača Inicijative za savremenu umetnost i teoriju u Beogradu. Od 2009. godine, bavi se naučno-istraživačkim radom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vladimirmiladinovic.blogspot.com