Сви говоре, 2009, видeo-инсталација, 455”

Овај филм, реализован у сарадњи са редитељем Желимиром Жилником, настао је на основу позивног писма који је Стојановић званично упутио преко Удружења ликовних уметника Србије свим њеним члановима да представе себе, своје схватање уметности и свој рад. Филм је начињен као след десетоминутних исказа оних уметника који су се одазвали овом позиву.