Историје у расправи, 2012, фотокопијe и дигитални принтови

Рад се непосредно бави проблемом писања и наставом историје у основним и средњим школама на простору некадашње Југославије. Већ летимичан преглед уџбеника показује да се текстови и интерпретације историјских чињеница у свакој од новонасталих држава разликују од оних које су училе претходне генерације пре мање од две деценије, када је била на снази једна историја која се никада није доводила у питање. Рад је инсталација која подсећа на учионицу. Посматрачу се даје на увид велики број старих и актуелних уџбеника за основне и средње школе које уметница годинама систематично сакупља.