Раскршће црвене нити, 2012-2014,  видео рад, снимљен са две дигиталне камере
Сарадници у раду:  Јаша Јосимовић и Владимир Тјапкин
Техничка подршка: Александар Иванчевић, дир. Фотографије, Марко Марић, сниматељ,
Бранислав Годић, монтажа, Владимир Милачић, музика и тонска обрада