Painting, 2009, видео, 13’32“

Крај света, 2013, видео, 1’34”