Послије Тита, Тито, 2011, фотографија, 46 x 58 цм (x 10), ед 2/5