What Did Tomorrow Bring Us?, 2001, фото-звучна инсталација, променљиве димензије

1st of May 1977, 2014, звучна инсталација, променљиве димензије