Драга Олга Розанова, 2010, акрил на картону, 30×25 цм
Хвала Раши Тодосијевићу, захвална сиротиња капиталистичког система, 2005, литографија, 70×101 цм
Српска уметност је мртва, живела уметност Раше Тодосијевића, 2006, сито-штампа, 83×70 цм диптих
Секс, уметност и историја I, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм
Секс, уметност и историја II, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм
Секс, уметност и историја III, 2012 (1977), комбинована техника, 87×70 цм