Magic in the Air (Еurоvisiоn, Теlеvisiоn, Еurоpе), 2010, видео, ДВД, 8’30”
Продукција: Дубравка Секулић и Јан ван Ајк академија, Мастрихт (Jan van Eyck Academie, Maastricht)
Анимација: Метаклиника, Београд
Додатни садржаји уз видео рад: постер – мапа света по Евровизији, постер – хронологија Европе по Евровизији.

Видео рад “Magic in the Air” (Магија у ваздуху) прича причу о развоју Европе после другог светског рата кроз две неочекиване теме, Песму Евровизије и стандардизацију телевизије, доводећи у питање њихов статус “неутралних” појава. Визуално, елементи дизајна и стил анимације, мења се у складу са временским периодом који се помиње.