Музеј револуције, 2009-2014, дрво, акрил на стаклу, 160џ70џ40 цм

Лулић користи комунистичко наслеђе као полазну основу за своју групу радова Музеј револуције. Истоимени наслов инсталира као привремену интервенцију у јавном простору или представља рад као мали модел у контексту изложбе. Рад заузима она места где се музеји и културне установе архитектонски мењају, граде, проширују. Такође, рад испитује актуелну тенденцију ширења музеја у Западној Европи и истиче да народи код којих се одвија демократски процесс спроводе политички мотивисана премишњања на тему како треба бележити поједине прице.